شما خودتان مبلغی دریافت نمیکنید. پس درآمد شما در مورد صدور پرسنال پاسپورت وبمانی از کجاست؟

ما نماینده رسمی وبمانی در ایران هستیم و بابت ارائه این خدمات، مبالغی از شرکت وبمانی دریافت میکنیم.
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

مازاد بر مبلغی که گفتید، آیا باید هزینه دیگری به شما پرداخت کنم؟

خیر. چه بصورت ریالی و چه بصورت دلاری، هیچ هزینه دیگری از شما دریافت نمیگردد.

من گذرنامه ندارم. آیا میتوانم پرسنال پاسپورت وبمانی بگیرم؟

بله. ما میتوانیم با کارت ملی برای شما پرسنال پاسپورت وبمانی صادر کنیم.لطفا توجه کنید که به هیچ...

من امکان حضور در تهران را ندارم. چگونه میتوانم پرسنال پاسپورت وبمانی بگیرم؟

شما میبایست از قسمت صدور پرسنال پاسپورت وبمانی، غیرحضوری اقدام نمایید توضیحات کامل در آن قسمت درج...

مراحل و مدارک لازم برای تایید آدرس در وبمانی چیست؟

در وبمانی نیازی به تایید آدرس نیست و به پیامهای مربوط به تایید آدرس توجهی نکنید.ضمنا پیشنهاد...

برای دریافت پرسنال پاسپورت وبمانی بصورت حضوری چه کاری باید انجام دهم؟

برای اخذ پرسنال پاسپورت وبمانی میبایست یک ملاقات حضوری با نماینده وبمانی در ایران داشته باشید و...