نکته مهم :
این قسمت برای ایجاد و ارسال تیکت جدید است. لذا اگر در یک موضوع خاص قبلا تیکت ارسال کردید، به قسمت تیکت ها بروید و به تیکت موردنظر پاسخ دهید. لطفا از ایجاد و ارسال تیکت جدید با موضوع تکراری خودداری نمایید.


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 صدور غیرحضوری پاسپورت وبمانی

کلیه مسایل مرتبط با صدور پاسپورت وبمانی بصورت غیرحضوری نظیر چگونگی اصلاح اطلاعات فرمال پاسپورت، تعیین و تغییر وقت مصاحبه ویدیویی جهت صدور پاسپورت وبمانی و ...

 تبادل وبمانی

کلیه مسایل مرتبط با تبادل وبمانی با تتر