بنا بر اعلام وبمانی، از این پس کلیه کاربران سیستم وب مانی برای فرمال کردن حساب خود می توانند به جای پاسپورت، صرفا اسکن کارت ملی خود را در کنترل پنل حساب وبمانی خود آپلود کنند و احتیاجی به ترجمه کارت ملی یا پاسپورت نیست.


Monday, November 14, 2016

« برگشت