تایید هویت دو عاملی

 تایید هویت دو عاملی

تایید هویت دو عاملی1.برای این کار ابتدا وارد حساب کاربری خود شده و به قسمت تنظیمات امنیتی...