به دستور معاول اول رئیس جمهور و ابلاغ بانک مرکزی، خرید و فروش «وب مانی» با استفاده از ابزارهای شبکه پرداخت ممنوع شد.
مدیرعامل شاپرک روز گذشته با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار خبر از ممنوعیت خرید و فروش وب مانی داد. در این نامه بیان شده با استناد به دستور معاون اول رئیس جمهور و ابلاغ موارد از طرف بانک مرکزی، خرید و فروش وب مانی با استفاده از ابزارهای شبکه پرداخت ممنوع است.

نکته مهم: 

خرید و فروش وبمانی ممنوع نشده است. بلکه خرید و فروش وب مانی با استفاده از ابزارهای شبکه پرداخت ممنوع شده است.

لذا:

1. برای فروش وبمانی به ما، 
همانند گذشته عمل نمایید و هیچ تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.

2. برای خرید وبمانی از ما، و تا زمانیکه درگاه بانکی فعال است، میتوانید بصورت آنلاین پرداخت کنید و خرید وبمانی اتوماتیک است..

3. برای خرید وبمانی از ما، و در صورت قطع درگاه بانکی، شماره کارت / حساب بانکی اعلام میکنیم که میتوانید با استقاده از سرویس انتقال کارت به کارت و یا انتقال حساب به حساب، نسبت به پرداخت وجه و خرید وبمانی اقدام کنید.


با تشکرThursday, February 10, 2022

« برگشت